MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK EN ONDERSTEUNING

 

Uitgaande van het principe “meten is weten” verrichtten wij microbiologisch onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk hoe lang de houdbaarheid van maaltijden is. Er wordt alleen onderzoek uitgevoerd naar bacteriegroepen welke relevant zijn voor de beoordeling van de houdbaarheid. Door deze werkwijze bespaart u aanzienlijk op laboratoriumkosten.

MONITORING DOOR MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK

Aansluitend op de Hygiëne Advies Audit kan het zinvol zijn om de microbiologische kwaliteit van producten en oppervlakten te laten vaststellen. De Warenwet, de Hygiënecodes en de NVWA adviseren om microbiologisch onderzoek uit te voeren. Door dit microbiologisch onderzoek wordt extra inzicht verkregen in mogelijk aanwezige knelpunten binnen het voedselbereidingsproces. Het microbiologisch onderzoek wordt uitsluitend uitgevoerd door laboratoria die volledig gecertificeerd zijn.

ONDERZOEKPAKKETTEN

Het aantal bacteriologische monsters kan door de opdrachtgever zelf bepaald worden. Om de keuze te vereenvoudigen is het ook mogelijk te kiezen voor een op maat gemaakte micropakket of bemonsteringsplan.

ZINVOL ONDERZOEK VRAAGT OM ONDERSTEUNING

Indien uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat de monsters niet voldoen aan de microbiologische normen en/of richtlijnen, zal DHT u ondersteunen. Samen met u zoeken wij naar de oorzaak. Indien nodig ondersteunen wij u in het aanpassen van de productieprocessen of hygiënische werkwijze. We bevelen uiteraard ook aan hoe in de toekomst microbiologische risico’s zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Interesse in onze dienstverlening?
Bel ons vrijblijvend op 06 - 49 42 10 19
Of stuur een WhatsApp bericht!