LEGIONELLA BEMONSTERING ONDERZOEK EN ONDERSTEUNING

Legionellapreventie is gericht op het tegengaan van legionellagroei. Goede aanleg van de drinkwaterinstallatie moet ervoor zorgen dat het water niet langdurig stilstaat en opwarmt. Als eigenaar van de collectieve drinkwaterinstallatie dient u ervoor te zorgen dat uw installatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Waterleidingbesluit en de aansluitvoorwaarde van de waterleidingbedrijven in Nederland moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan de NEN 1006 norm. Deze norm bevat eisen waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen uit oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

De legionellabacterie komt van nature voor in bijna elk water, maar in zulke kleine aantallen dat de bacterie niet schadelijk is. Het gevaar van de bacterie is dat zij zich explosief kan vermenigvuldigen tussen een temperatuur van 25 0C tot 50 0C. Vooral als het water bij deze temperatuur stilstaat kunnen de bacteriën snel groeien. Dit is te voorkomen door een snelle doorstroming van het water en ervoor te zorgen dat de temperatuur van het koude water onder 25 0C blijft, en van warm water boven 50 0C.

Door het periodiek nemen van watermonsters kan worden bepaald of er sprake is van een besmetting.

Bij de analyse wordt het aantal kolonievormende eenheden (KVE) bepaald. In het geval van “verdachte monsters” vindt er een serotypering plaats. Hiermee wordt bepaald om welke legionella variant het gaat.

DOEL

Het voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals hierboven is omschreven.
Het beschikbaar stellen van kwalitatief goed en veilig drinkwater.

MONSTERNAME SCHEMA

Totaal aantal tappunten van de collectieve installatie
(wettelijk voorschrift)

Bijbehorend aantal meetpunten

tot 50 
51-100 
101-200 
201-400 
401-800
801-1600
Meer dan 1600

2
4
6
8
10
12
14

ONZE VISIE OP KWALITEIT

Driessen Hygiëne Totaal heeft als uitgangspunt dat alle aangeboden activiteiten van een hoge kwaliteit moeten zijn. De monsters worden geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium volgens de NEN 6265. De medewerker die bij u de monsters komt nemen beschikt over de nodige praktijkervaring.

De constateringen en aanbevelingen vanuit het wateronderzoek worden gerapporteerd in het onderzoeksrapport. In dit rapport worden de watermonsters overzichtelijk en per monster beoordeeld. Naast het organiseren van de bemonstering, het rapporteren van de resultaten, ondersteunen wij u ook bij de noodzakelijke verbetermaatregelen.

ZINVOL ONDERZOEK VRAAGT OM ONDERSTEUNING

Indien uit het laboratorium onderzoek blijkt dat de legionellabacterie in uw installatie is aangetroffen zullen wij u ondersteunen. Denk hierbij aan: het melden van de besmetting, reinigen van de installatie, informeren van de bewoners, leveren van tijdelijke douchekoppen, herbemonstering etc.

 

GERELATEERDE DIENSTEN

  • Risicoanalyse en beheersplan ontwikkelen
  • Risicoanalyse en beheersplan updaten
  • Meting van de waterkwaliteit
  • Zwemwateronderzoek
  • Installatietekeningen en leidingschema opstellen
  • Keerklepcontrole
  • Hotspotanalyse
  • Desinfectie en reiniging drinkwaterinstallaties
  • Digitaal Beheersplan

Interesse in onze dienstverlening?
Bel ons vrijblijvend op 06 - 49 42 10 19
Of stuur een WhatsApp bericht!