MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK NAAR DE LISTERIA BACTERIE

Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. De kans op besmetting met Listeria is klein maar de gevolgen kunnen ernstig zijn.

Voor producenten van kant-en-klare is onderzoek naar deze bacterie verplicht. De producenten dienen aan te tonen dat gedurende de houdbaarheidstermijn van het product (shelflife) aan de voedselveiligheidsnormen van Verordening (EG) 2073/2005 wordt voldaan.

In de Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (afgekort: VMC) worden een viertal hoofdzaken verplicht gesteld voor het bedrijfsleven.

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven dienen minimaal:

Hun op HACCP-beginselen gebaseerde procedures en goede hygiënepraktijken te valideren of te verifiëren en op basis van een risicobeoordeling een eigen microbiologisch controleprogramma op te zetten voor de in deze Verordening genoemde microbiologische criteria.
Specifieke studies met betrekking tot de uitgroei van pathogene micro-organismen en in het bijzonder Listeria monocytogenes uit te voeren.
Zich te houden aan microbiologische voedselveiligheidscriteria met betrekking tot de aanwezigheid van pathogene micro-organismen.
Zich te houden aan microbiologische proceshygiënecriteria. Bij overschrijding van deze criteria dient het productieproces aantoonbaar gecontroleerd te worden en dient adequate actie ondernomen te worden.

OMGEVING EN DE MATERIALEN

Listeria monocytogenes is een micro-organisme die vaak in de omgeving en op materialen wordt aangetroffen waardoor nabesmetting met producten makkelijk kan optreden.

Interesse in onze dienstverlening?
Bel ons vrijblijvend op 06 - 49 42 10 19
Of stuur een WhatsApp bericht!