HACCP VOOR LEIDINGGEVENDEN INCLUSIEF MOTIVEREND LEIDERSCHAP

Deze training bestaat uit 2 modules namelijk:

  • HACCP voor leidinggevenden,
  • Motiverend leiderschap.

Een maximale beheersing van voedselveiligheid kan worden verkregen door het scholen van leidinggevenden op het gebied van HACCP en communicatie. Leidinggevenden ervaren in deze training hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de constateringen en aanbevelingen vanuit de HACCP audit ook daadwerkelijk plaatsvinden.

Aan de ene kant is het belangrijk om te weten hoe een HACCP-systeem efficiënt georganiseerd kan worden, maar zeker ook van belang is om na te denken over de vraag hoe uw teamleden kunt motiveren om binnen hun eigen verantwoordelijkheid verbeteringen door te voeren. Aan de hand van de modellen van Maslow en Herzberg gaan we met name in op de rol van ‘de motiverende leider’, waarbij we graag praktijksituaties als uitgangspunt nemen.

 

DOEL

  • Het begrijpen en kunnen toepassen van de wettelijke verplichtingen uit de Hygiënecode.
  • Het duidelijk communiceren en rapporteren van de uitkomsten aan de medewerkers.
  • Het toepassen van een controlecyclus gebaseerd op de Deming cirkel.

Interesse in onze dienstverlening?
Bel ons vrijblijvend op 06 - 49 42 10 19
Of stuur een WhatsApp bericht!