BORGINGSPROGRAMMA VOEDSELVEILIGHEID GOED GEREGELD

Zorginstellingen moeten door middel van een Voedselveiligheidssysteem aantonen dat het verstrekte eten en drinken veilig is. De instelling zal er zorg voor moeten dragen dat dit voedselveiligheidssysteem op een adequate wijze wordt ingevoerd, uitgevoerd en onderhouden. Door te werken met het DHT borgingsprogramma ‘Voedselveiligheid goed geregeld’ is er een HACCP-plan waarin beleidszaken op organisatieniveau zijn vastgelegd.

Naast voedselveiligheid zal er ook aandacht besteed worden aan onderwerpen zoals:

  • Vergroting van de kennis op de werkvloer
  • Werken op zo’n manier dat het zo min mogelijk tijd, inspanning en middelen kost en de taak zo praktisch mogelijk wordt uitgevoerd
  • Verminderen van derving van eten en drinken
  • Methodisch werken en opslagbeheer

Het DHT borginsprogramma ‘Voedselveiligheid goed geregeld” is gebaseerd op de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming. We werken met een stappenplan. Daarin beginnen we met een 0-meting om te komen tot een verbeterplan. Verder zorgen we voor een HACCP-handboek, dat op maat en up to date is. Ook  het trainen van medewerkers en het bestellen van HACCP-producten via onze webshop behoort tot de mogelijkheden. Met dit stappenplan wordt gegarandeerd voldaan aan alle wettelijke eisen en krijgt uw instelling een optimale ondersteuning. U kunt er ook voor kiezen om modulair in te kopen, bijvoorbeeld alleen de audits of trainingen. We willen u graag van dienst zijn op een manier die bij u past!

Interesse in onze dienstverlening?
Bel ons vrijblijvend op 06 - 49 42 10 19
Of stuur een WhatsApp bericht!