BORGINGSPROGRAMMA VOEDSELVEILIGHEID GOED GEREGELD

Zorginstellingen moeten door middel van een Voedselveiligheidssysteem aantonen dat het verstrekte eten en drinken veilig is. De instelling zal er zorg voor moeten dragen dat dit voedselveiligheidssysteem op een adequate wijze wordt ingevoerd, uitgevoerd en onderhouden. 

Door te werken met het DHT borgingsprogramma ‘Voedselveiligheid goed geregeld’ is er een HACCP-plan waarin beleidszaken op organisatieniveau zijn vastgelegd.

Naast voedselveiligheid zal er ook aandacht besteed worden aan onderwerpen zoals:

 • Vergroting van de kennis op de werkvloer
 • Werken op zo’n manier dat het zo min mogelijk tijd, inspanning en middelen kost en de taak zo praktisch mogelijk wordt uitgevoerd
 • Verminderen van derving van eten en drinken
 • Methodisch werken en opslagbeheer 

BORGINGSPROGRAMMA VOEDSELVEILIGHEID GOED GEREGELD 

Het DHT borginsprogramma ‘Voedselveiligheid goed geregeld” is gebaseerd op de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming. We werken met een stappenplan. Daarin beginnen we met een 0-meting om te komen tot een verbeterplan. Verder zorgen we voor een HACCP-handboek, dat op maat en up to date is. Ook  het trainen van medewerkers en het bestellen van HACCP-producten via onze webshop behoort tot de mogelijkheden. Met dit stappenplan wordt gegarandeerd voldaan aan alle wettelijke eisen en krijgt uw instelling een optimale ondersteuning. U kunt er ook voor kiezen om modulair in te kopen, bijvoorbeeld alleen de audits of trainingen. We willen u graag van dienst zijn op die bij u past!

Stap 1: Vaststellen van het HACCP borgingsprogramma (Plan fase)

In deze fase maken we afspraken over;

 1. Wel of niet meten en registreren (of digitaliseren)
 2. Wel of niet coderen van geopende producten
 3. Omgang meegenomen eten en drinken
 4. Het kalibreren van de thermometers 
 5. Het HACCP Handboek
 6. Het scholingsplan
 7. De voedselveiligheidsteam
 8. De overige aandachtsgebieden (zoals basisprincipes van Lean Management, Het methodisch werken, De derving etc).
 9. Actief Partnerschap met DHT

Stap 2: Auditfase (Check en Do Fase)

In deze fase richten we ons op het inplannen en uitvoeren van de wettelijk verplichte HACCP audits en het betrekken van de managers en medewerkers bij de HACCP-aanpak.

Stap 3: Verbeterfase: (Act Fase)

In deze fase wordt gewerkt aan de verbeterpunten vanuit de auditrapportages.

Stap 4: Beheersfase (Plan)

In deze fase zijn de basisvoorwaarden en processen beheerst en zijn er geen ernstige en repeterende tekortkomingen. Bij eventuele afwijkingen beschikken de medewerkers over zelfcorrigerend vermogen. Monitoring zal plaatsvinden door de jaarlijkse HACCP-audit.

Stap 5: Vier je successen

We vinden het belangrijk positieve resultaten te vieren. Daarom reiken we graag het HACCP- certificaat uit aan instellingen, die een positieve score hebben bereikt op het gebied van hygiëne.

Aan onze deursticker is de instelling te herkennen als een hygiëne-veilige instelling.

DHT is een erkende opleider waardoor onze trainingen en certificaten erkend zijn.

Interesse in onze dienstverlening?
Bel ons vrijblijvend op 06 - 49 42 10 19
Of stuur een WhatsApp bericht!